PING GENIUS LOCI

A hely szellemének behálózása

Somlai-Fischer Szabolcs, aether architecture 2005. Július www.aether.hu

Az indián és médiuma

Az építészeti alkotás médiuma soha nem volt állandó. A mesteremberek fejében féltve orzött tudás hol szóbeli instrukciókon, hol rituális fegyelemmel végzett gyakorlatokon keresztül jelent meg, s csak a természettudományos fejlodéssel párhuzamosan, egészen késon jelent meg a rajz, s azon belül is a muszaki rajz mint az építészeti gondolat hordozója.

Ugyanez a folyamat nem csak az építészetre igaz. Egyetlen típusú tudás, egyetlen fajta kommunikáció sem mentes a kommunikációs technológiákban bekövetkezett változások hatásától. A szóbeliségtol a könyvnyomtatáson át a rádióig és a televízióig vezet az az út, ahogy emberek egymást követo generációi egymással és egymás közt kommunikálni voltak képesek. Mindegyik médium jelentosen megváltoztatta a kultúrának és társadalomnak a az alapveto szerkezetét, azaz annak az információnak a természetét, amelyet, mint Médium hordozott.

Az alkotás médiuma az építészetben manapság elsosorban a rajz és a modell, mindketto alapvetoen az írásbeliséghez kötheto kommunikációs technika. Ám a könyveket a világban lassan de biztosan kiszorítja a televízió és a számítógép, s ez megkerülhetetlen hatással van a kultúránkra. Kérdés, hogy az alkotás médiumának változásai ugyanilyen léptéku változáshoz vezetnek-e az építészetben?

Marshall McLuhan kanadai médiakutató A Gutenberg Galaxis, (McLUHAN, Marshall: A Gutenberg-galaxis. A tipográfiai ember létrejötte. Bp. 2001,Trezor Kiadó.) címu könyvében azt a folyamatot írja le, ahogy a Gutenberg-galaxis, vagyis az írás, a könyv elterjedése gondolkodási, életmódbeli változást, robbanást generál a 16.-17. század európai kultúrájában. Technológia és kultúra szoros egymásra utaltsága azonban nem csak a Gutenberg-galaxisra igaz: ahogy a felvilágosodás és a reformáció nem elképzelheto a nyomda nélkül, úgy nem képzelhetok el a 20 század nemzetállamai és diktatúrái a rádió nélkül. Landerer nyomdája 1848-ban ugyanolyan kulcsszerepet játszott a magyar nemzet életében, mint majd egy évszázaddal késobb Göebbels rádiója a német nemzet kohéziójának megteremtésekor, vagy épp a Szabad Európa Rádió vasfüggönyön, zavaróadókon átszivárgó adása a kommunista kulturális és információs hegemónia megbontásában.

Egy nagyon szép kortárs referencia a nemzeti kultúrák határainak alakulásaira a musorszóró szatellitek un. lábnyoma. (google: satellite footprint) Nézzük Kurdisztánt, mely ugye nem létezik, ám a Mezopotámia nevu Kurd nyelvu adót azért sugározzák a Hotbird4 szatellitrol, és íme Kurdisztán képlékeny határai.
Illusztráció: aether architecture

McLuhan másik jelentos muvének, a Média Megértésének (understanding Media) egyik sokat idézett kulcsmondata szerint a „Médium maga az üzenet” azaz, az üzenet milyensége, hordozója korántsem semleges, adott esetben maga válik üzenetté. Egy idézet e könyvbol:

„A technológiákkal való folyamatos kapcsolatunk által, mint szolgamechanizmusok kapcsolódunk hozzájuk. Ezért kell mind úgy használnunk oket, szolgálnunk eme tárgyakat, a saját kiterjesztéseinket, mint kis vallások isteneit. Az Indián a kenu szolgamechanizmusa, a cowboy a lováé, a menedzser az órájáé”

Kemény szavak, de nem jut-e eszünkbe ragaszkodásunk kedvenc ceruzánkhoz, vagy, hogy Esterházy Péter éveken át csak egy fajta füzetbe volt hajlandó írni, és az, hogy milyen elítélo tud lenni az építészszakma az alkotás médiumának változásaira?

Akkor elértünk oda, amirol ez a szöveg szólna:

Talán állíthatjuk, hogy míg az építészet médiuma az épített környezet, az építészé hagyományosan pedig a rajz, és ahogy az építészet médiuma változik funkcióiban, technológiáiban, úgy ezzel kölcsönhatásban változik az építész médiuma is, a modelltol a rajzon át a számításig.


Vegyük elsonek az építészet médiumának változásait.

Fiatalok közösségi tere, 2004 Oslo, Norvégia. A sok kis fehér pont mind-mind számítógépek. Magában a közösségben nincs semmi meglepo, mindennapi cselekedetünké vált a mediális kapcsolattartás, együttmuködés, szórakozás, nekem egy dolog szembeötlo itt; ahogyan az épület egyáltalán nem kerül párbeszédbe ezzel a funkcióval.

Fotó forrás: scene.org

Az emberek közötti interakció változik, így az emberi interakció tereinek kritériumai is változnak. Élményeink jó része mára mediálissá vált, ahogy tudásunk megszerzésének nagy része is. Ugyanez elmondható emberi kacsoltainkról, én majdnem minden nap beszélek az Interneten pár barátommal távoli országokból, sokat dolgozunk együtt is e módon. Ugye mindenki halotta már, hogy hat ismeretségi kapcsolaton keresztül bárkihez el lehet jutni a világon? Igaz.


De térjünk vissza arra, hogy mit is jelenthet ez az építészetben. Vigyázat, alapkutatás.

Ping genius loci; kutatás a puha építészetért

A számítógépes hálózatok legalapvetobb parancsa a ping utasítás, amely semmi másra nem szolgál, mint a hálózat egy másik pontján a jelenlét ellenorzésére. Emberi nyelvre talán így lehetne fordítani: „Ott vagy?” s a válasz rögtön érkezik: „itt vagyok!” Összeértek a hálózataink.

Létezik egy fiatal nemzetközi építészközösség, építészek, kiket (minket) a fentiek által ösztönzött szakmai kutatás iránti elkötelezettség egy érdekes pályára sodort. Épülettervek rajzolása helyett installációkat építünk, melyeken tesztelni lehet egy puhább építészeti médiumot, reményeink szerint szorosabb párbeszédbe kerülve mediális közösségeinkkel.

Induljunk el az anyag lehetoségei felol, majd folytassuk a hely medialitása felol, végül a komplexitás felol zárnám e kört.
Az anyag felol


Az egyik alapveto irány az építészeti médium címezhetové tétele. A címezhetoség (megszólíthatóság) a kommunikációban való részvétel feltétele: ha van cím (ez esetben nem feltétlenül postai, hanem mondjuk egy mobiltelefonszám vagy egy Internetes cím) akkor e címen elérheto felület részt tud venni a kommunikációs interakcióinkban. Itt arra gondolok, hogy számítógépekrol az épített valóság valamilyen aspektusait irányítani tudjuk, így információval, interakciós lehetoségekkel töltjük azt meg. Ezt a kutatást nagyon is gyakorlatias alapon végezzük, újszeru élményeket valós prototípusokon tesztelve keressük e lehetoségeket. Ezért, a fenntarthatóság okán túl nagy energiaigényu változásokra, pl. kinetikusan átalakuló épületekre nem érdemes gondolni.

Létezik a minket körülvevo anyagoknak egy sokkal képlékenyebb halmaza, melyet Usman Haque, Londonban élo építész barátom (akirol mellettem Péter is ír) a puha tér jelzovel nevezett el; fények, hangok, illatok, szagok, homérséklet, elektromágneses tér, minden, ami kis energiával változtatható, azaz alacsony tehetetlenségu. Ez a lista mára már szépen behelyettesítheto megvalósult projektekkel; gondolok itt Usman Haque Skyear nevu installációjára, mely a város feletti elektromágneses térrel foglakozik, olyan lebego 30 méter átméroju konstrukció, mely az azt körbevevo elektromágneses sugárzásra reagálva alakul, változik. Szintén Usman projektje a Scents of Space, mely illatokból állított falakat. Vagy gondolok az aether architecture indukcióház sorozatára, mely analóg pixelek, azaz színükben változatható objektumok térbeli elrendezésével kísérletezik, illetve a Budapest Heat nevu köztéri utazó szobrunkra, melynek homérséklete mindig megegyezik az épp Budapesten mérttel, azaz egyszerre van jelen Európa valamely fovárosában és Budapesten, mediális technikák segítségével érzelmi kommunikációs tartalmat hozva létre.


Az aether architecture térben programozható installációja az 5 kilo pixel, mely 300 db. 5 x 5 centis térben elrendezett muanyag pixelbol, és azt ezt vezérlo ultrahangos érzékelokkel felszerelt vezérlo számítógépbol épült fel. Itt elsosorban a fénnyel, programozható mélységgel, és az installációt körülvevo emberek helyzetével hoztuk létre a térélményt. Fotók: aether architectureA hely felol

A programozható anyaggal folytatott kísérletekhez nagyon közel áll, hiszen szintén a fizikai tér és az információ kölcsönhatásaira épít a locative media azaz helyérzékeny média vonal. A locative media fogalma pár éve született, s létrejöttének hátterében az az egyszeru felismerés áll, hogy ha az információ mindenhol van, akkor valahol is van, tehát helyet lehet hozzá rendelni a fizikai térben.
Az információk fizikai térben való relevanciája mostanában robban be a mobil szolgáltatások terén, bár pár éve még inkább az építészettol várták, hogy felismerve a lehetoséget, alkalmazni kezdi a tervezés során.

Ha jobban belegondolunk, nagyon kevés olyan információt, tudást tudunk mondani, amelynek ne lenne relevanciája a fizikai térben valahol. Az idojárás jelentéstol az apróhirdetéseken át a történelemig, vagy épp az irodalom, költészet teréig a legtöbb gondolat kötodik a tér egy-egy pontjához, s az egyetlen ok, amiért nem így rendeztük el eddig a tudásunkat, az volt, hogy viszonylag nehezen lettek volna kezelhetok az utcasarkokon útszélen felhalmozott könyvkupacok. Ezt a problémát az információ digitális tárolása (könnyen hordozhatóvá tétele) félig megoldotta, a megoldás másik fele a mobiltelefonunkban rejlik, mely mindig pontosan tudja, hogy hol is járunk a fizikai világ terében. E két információ összekapcsolása nyomán nem csak arra nyílik lehetoség, hogy SMS üzenetet küldjek ismerosömnek téren és idon át, de az is muködik (és muködik!), hogy az üzenetet egy helynek küldjem (egy helyhez rendeljem), lerakjak egy információdarabot egy városban számomra fontos saroknál, kávézó teraszánál, hogy ha valaki arra jár, az megkaphassa, függetlenül attól, hogy ismer-e engem vagy sem. A hely, mint kulturális információhordozó, már most is fontos szerepet tölt be, ennek a mediálissá tétele következik hamarosan.


A Budapest Heat installáció, miközben az városról városra szállítják az EU-ban, a Budapesti homérsékletet jeleníti meg távvezérelt légkondicionáló technológiával, így ha a kiállítás látogatói megérintik az installációt, megérezhetik milyen lenne az adott pillanatban Budapesten lenni. Mivel a felülete chromazone hore színt válltó festékkel lett kezelve, ahogy a homérséklet változik Budapesten, úgy váltja színét az installáció is.
Fotó, rajzok: aether architectureA komplexitás felol

A kutatási irány harmadik fontos aspektusa az emergens komplexitás kérdése. Emergenciának azt a folyamatot hívjuk, amikor „buta”, azaz korlátozott érzékelo- és hatóképességu egyedek koordinálatlan viselkedésébol minta születik, olyan rendszer, melynek tulajdonságai nem vezethetok le az egyedek tulajdonságaiból. Nem csak a hangyaboly, nem csak a méhraj ilyen emergens rendszer, ahol központi koordináció híján is képes komplex rendszer létrejönni (melynek egyik meglepo emergens tulajdonsága, hogy a méhraj gyorsabban tud repülni mint a méhek külön-külön), de ilyen emergens rendszer a város is, ahol a központi akarat hatása rendre eltörpül a város saját akarata mellett. Nem véletlen, hogy a városra gyakran alkalmazunk biológiai metaforákat, s képzeljük el úgy, mint egy élolényt. A komplexitás tudománya , illetve az ezzel foglalkozó matematika, ilyen rendszerek leírására, modellezésére vállalkozik. A számítógépes szimulációk elorehaladtával e tudomány egyre eredményesebben tud leírni komplex, azaz nemlineáris kölcsönhatásokkal teli rendszereket, mint amilyen az élet, vagy amilyen egy város.

Ilyen komplex, életszeru rendszereket ma már meg lehet tervezni, fel is lehet építeni, kritériuma, hogy számos érzékelo és reagáló, valamint kommunikációra képes elembol álljon össze.


Az indukcióház projektünk legújabb tagja, mely az IHM, NKA és az NKÖM támogatásával épül, 4-500 intelligens pixelbol álló, környezetére reagens és komplexitásában interaktív rendszert kíván létrehozni, mely a sorozat eddigi installációval szemben természetes fényben muködik majd. Tervezett megvalósulás 2005 szeptembere.

Az építész médiumának változásai

E gondolatsor végen még kitérnék a munkamódszer kérdésére, illetve, a médiumra melyet az építesz használ, hogy az építészetet létrehozza. A bevezetoben említett referenciákra hivatkozva állítanám, hogy a médium generatív, tehát bizonyos dimenziókra meghatározó erovel bír az alkotói folyamatban. Nagyon egyszeru szemszögbol, ha rajzolok, csak olyan házat fogok tervezni, amit le tudok rajzolni, olyan házat fogok megmodellezni, amit meg tudok modellezni. (itt jut eszembe BME diákságom egyik kedvenc sztorija, ahol egy említett iparterves mester, akinek nagy volt a hasa, csak széles, lapos házakat tervezett, mire a fiatalok megkérdezték, hogy miért is; o így felelt: „de hát, hogy képzelitek, hogy tudnék én toronyházat rajzolni?! Hát nem érem én el a ceruzámmal még a harmadik szintet sem!”) Ezek nagyon egyszeru gondolatok, mégis amikor egy alkotó belefeledkezik az o kedvenc médiumába, gyakran mindenhatónak érzi azt, és elfelejti annak korlátait.

Szellofal Gyakorlat

Emberi algoritmus

Földeld le magad, érintsd meg a földet, vagy egy nagy fém tárgyat egy másodpercre. Nyisd fel az egér alját, vedd ki a golyót, csavard ki a csavarokat melyek a muanyag dobozát tartják, tisztítsd meg ha kell. Végy 6cm papír ragasztószalagot, ragaszd az egyik végét az egér X tengelyéhez (lásd ábra) ragassz egy tut a papír másik végére súlynak. Dugd be az egeret a számítógépbe, vedd észre, hogy ha megfújod a papírt, az egérmutató is megmozdul. Indítsd el a 3DStudio MAX-ot, nyiss egy új scriptet, másold be a lenti kódot az ablakba, nyomd meg a ctrl+e gombokat, és a számítógép 5 másodpercig az egér által mért szellobol egy formát fog generálni. Zoomolj ki, ha kell, és ismételd meg a fentieket, amíg a forma jó nem lesz.


Számítógépes algoritmus (MAXScript)

for a = 0 to 150 do
(
mypos = [0, a*10, 0]
mybox = box pos: mypos height:400 length:20 width:20
rot_box = eulerangles 0 (mouse.screenpos.x*4) 0
rotate mybox rot_box
sleep 0.05
redrawViews()
)

(((( megjegyzes, a szamitogepes kodot erdemes fix szelssegu betuvel irni, mert sokkal olvashatobb, ha lehet.... koszonom))))

Fontos átgondolnunk a digitális formálás kérdésköre kapcsán, hogy talán a hagyományos alternatívák, az építész rajzfetisizmusa nem a minoség biztosítéka, inkább egyfajta milyenséget határoz meg, melyre léteznek alternatívák régebben a modell, ma a digitális modellezés és számítás, és folyamatszimulációs rendszerek segítségével.

Így szerintem nem értelmezheto az a kérdés, hogy melyik jobb vagy rosszabb, sokkal inkább fontos a lehetoségekre való rálátás, valamint a meglévo technológiák megkérdojelezése, újragondolása, hogy esetleg az alkotói folyamatot a mcluhani szolgamechanizmusról egy rendszerelmélet szempontjából magasabb szintre, a folyamatok tervezésére emeljük.

(Köszönet Bodó Balázsnak a cikk megírásában nyújtott segítségéért)